ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

PC Jack HP IN Side PCB FS 442

PC Jack HP IN Side PCB FS 442

 PC Jack HP IN Side PCB FS 442
جک برق اچ پی لای برد سه پایه FS 442Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS FS002 OLD

DC Jack ASUS FS002 OLD

 DC Jack ASUS FS002 OLD
جک برق قدیمی 3 پایه  تبلت ایسوس FS 002Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS FS 354

DC Jack ASUS FS 354

 DC Jack ASUS FS 354
جک برق سر موبایلی 5 پایه ایسوس FS 354Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack  ASUS FS 340

DC Jack ASUS FS 340

 DC Jack  ASUS FS 340
جک برق سرموبایلی 5 پایه  تبلت ایسوس FS 340Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS FS 339

DC Jack ASUS FS 339

 DC Jack ASUS FS 339
جک برق سر موبایلی 5 پایه ایسوس FS 339Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack  ASUS FS 338

DC Jack ASUS FS 338

 DC Jack  ASUS FS 338
جک برق سر موبایلی 5 پایه تبلت  ایسوس FS 338Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS FS 334

DC Jack ASUS FS 334

 DC Jack ASUS FS 334
جک برق تبلت ایسوس سر موبایلی 5 پایه FS 334Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack Toshiba IN Side PCB FS 15/8

DC Jack Toshiba IN Side PCB FS 15/8

 DC Jack Toshiba IN Side PCB FS 15/8
جک برق توشیبا روی برد FS 15/8Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack SONY VPCS FS 281

DC Jack SONY VPCS FS 281

 DC Jack SONY VPCS FS 281
جک برق سونی  VPCS FS 281Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack SONY VPCS FS 272

DC Jack SONY VPCS FS 272

 DC Jack SONY VPCS FS 272
جک برق سونی VPCS FS 272Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack SONY Old FS 004

DC Jack SONY Old FS 004

 DC Jack SONY Old FS 004
جک برق قدیمی سونی  سه پایه  FS 004Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack Sony F FS

DC Jack Sony F FS

 DC Jack Laptop Sony F FS 
جک برق سونی پایه کنار F FSWeight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack Lenovo T400 FS 314 (207

DC Jack Lenovo T400 FS 314 (207

( DC Jack Lenovo T400 FS 314 (207
جک برق لنوو 13 پایه  (T400 FS 314 (207Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack Lenovo FS 150 E520

DC Jack Lenovo FS 150 E520

 DC Jack Lenovo FS 150 E520
جک برق لنوو 7 پایه FS 150 E520Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack HP On PCB DV9000 FS9

DC Jack HP On PCB DV9000 FS9

 DC Jack HP On PCB DV9000 FS9
 جک برق سرریز چراغ دار روی برد ایستاده اچ پی  FS9Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack HP Normal On PCB FS 018

DC Jack HP Normal On PCB FS 018

 DC Jack HP Normal On PCB FS 018
جک برق نرمال روی برد 6 پایه اچ پی  FS 018Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack HP FS 050

DC Jack HP FS 050

 DC Jack HP FS 050
جک برق سریز کابلی  HP FS 050Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack HP FS 020 6110 In Side PCB

DC Jack HP FS 020 6110 In Side PCB

 DC Jack HP FS 020 6110 In Side PCB
جک برق اچ پی لای برد 7 پایه FS 020Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack HP FS 019 DV1000

DC Jack HP FS 019 DV1000

 DC Jack HP FS 019 DV1000
جک برق اچ پی ایستاده سرریز 7 پایه FS 019 DV1000 Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack HP FS 010 Normal On PCB

DC Jack HP FS 010 Normal On PCB

 DC Jack HP FS 010 Normal On PCB
جک برق اچ پی نرمال روی برد 5 پایه FS 010Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack Dell old FS 337

DC Jack Dell old FS 337

 DC Jack Dell old FS 337
جک برق قدیمی Dell FS 337Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack Dell IN Side PCB XPS FS 450

DC Jack Dell IN Side PCB XPS FS 450

 DC Jack Dell IN Side PCB XPS FS 450
جک برق Dell لای برد 5 پایه XPS FS 450Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack Dell 4050 FS 341

DC Jack Dell 4050 FS 341

 DC Jack Dell 4050 FS 341
جک برق Dell کابلی Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
(DC Jack ASUS On PCB Normal FS 352(v31

(DC Jack ASUS On PCB Normal FS 352(v31

( DC Jack ASUS On PCB Normal FS 352(v31
( FS 352(v31 جک برق ایسوس نرمال روی برد  5پایه Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS Normal On PCB FS 042

DC Jack ASUS Normal On PCB FS 042

 DC Jack ASUS Normal On PCB FS 042
جک برق ایسوس نرمال روی برد آبشاری 5 پایه FS 042Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS Normal FS 135

DC Jack ASUS Normal FS 135

 DC Jack ASUS Normal FS 135
 جک برق نرمال ایسوس کابلی  FS 135Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS Normal FS 001

DC Jack ASUS Normal FS 001

 DC Jack ASUS Normal FS 001
جک برق ایسوس نرمال ایستاده 5 پایه از کنار Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS FS001

DC Jack ASUS FS001

 DC Jack ASUS FS 001
 FS 001جک برق نرمال 3پایه از کنار Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS FS IN SIDE PCB

DC Jack ASUS FS IN SIDE PCB

 DC Jack ASUS FS IN SIDE PCB
جک برق ایسوس لای برد Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
DC Jack ASUS FS 016

DC Jack ASUS FS 016

 DC Jack ASUS FS 016
جک برق ایسوس نرمال خوابیده 6 پایه از وسط FS 016Weight: 500 g

قیمت 140,000 ریال  
  
1 الی 30 از 47  [ <<   1 2  >> ]