ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

تالار گفتگو

ریفت » ارتباطات آنلاین > تالار گفتگو

تعداد 4 پست جدید وجود دارد

عنوان نویسنده پست ها تاریخ ایجاد
?? ????? ????? CF-52 Core2 Anonym 1 01.01.1970
پاسخ به موضوع : قدرت فرکان... Technicians 3 01.01.1970
پاسخ به موضوع : نصب ویندوز ... Technicians 2 01.01.1970
دکمه وایرلس Acer Aspire 5738 Technicians 4 01.01.1970

قوانین و مقررات

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
قوانین و مقررات
تمامی قوانین و مقرارتی که باید زمان ایجاد سوال یا پاسخ آن را رعایت نماید در این بخش قالب دسترسی است.
بدون پست - 0

نرم افزار

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
ویندوز
سوالات مرتبط یا سیستم عامل ویندوز
بدون پست - 0
لینوکس
سوالات مرتبط یا سیستم عام های مبنی بر لینوکس
بدون پست - 0
مکینتاش
سوالات مرتبط یا سیستم عامل اپل
بدون پست - 0
اندروید
سوالات مرتبط یا سیستم عامل اندروید
بدون پست - 0
ریکاوری اطلاعات
سوالات مرتبط با بازیابی اطلاعات
بدون پست - 0
ریکاوری سیستم عامل
سولات مرتبط با بازیابی سیستم عامل اورجینال لپ ناپ ها
بدون پست - 0
متفرقه
سوالات متفرقه که در هیچ دسته بندی وجود ندارد
بدون پست - 0

Apple

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
MacBook
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری MacBook
بدون پست - 0
MacBook Air
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری MacBook Air
بدون پست - 0
MacBook Pro
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری MacBook Pro
پاسخ به موضو... - 13:48:27 02.08.2015 1
Mac mini
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Mac mini
بدون پست - 0
iMac
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری iMac
بدون پست - 0
iMac with Retina
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری iMac with Retina
بدون پست - 0
Mac Pro
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Mac Pro
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Acer

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Aspire
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Aspire
دکمه وایرلس ... - 14:55:24 29.07.2015 1
Aspire One
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Aspire One
بدون پست - 0
Extensa
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Extensa
بدون پست - 0
TravelMate
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری TravelMate
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Asus

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
A
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری
بدون پست - 0
X
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری X
بدون پست - 0
W
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری W
بدون پست - 0
UL
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری UL
بدون پست - 0
U
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری U
بدون پست - 0
S
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری S
بدون پست - 0
R
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری R
بدون پست - 0
N
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری N
بدون پست - 0
M
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری M
بدون پست - 0
K
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری K
بدون پست - 0
GT
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری GT
بدون پست - 0
G
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری G
بدون پست - 0
F
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری F
بدون پست - 0
Eee PC
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Eee PC
بدون پست - 0
Eee BOX
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Eee BOX
بدون پست - 0
E
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری E
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Benq

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
A
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری A
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Compaq

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
6xx
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری 6xx
بدون پست - 0
6xxx
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری 6xxx
بدون پست - 0
Mini
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Mini
بدون پست - 0
nx
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری nx
بدون پست - 0
Presario
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Presario
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Dell

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Inspiron
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Inspiron
بدون پست - 0
Inspiron Mini
مطرح کردن مشکلات مربوط به سریInspiron Mini
بدون پست - 0
Latitude
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Latitude
بدون پست - 0
Stadio
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Stadio
بدون پست - 0
Vostro
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Vostro
بدون پست - 0
XPS
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری XPS
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

eMachines

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
E
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری E
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Fujitsu

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Fujitsu Siemens

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Amilo
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری
بدون پست - 0
Amilo Pro
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Amilo Pro
بدون پست - 0
Esprimo
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Esprimo
بدون پست - 0
LifeBook
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری LifeBook
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Gateway

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
LT
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری LT
بدون پست - 0
NV
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری NV
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Gigabyte

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
E
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری E
بدون پست - 0
M
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری M
بدون پست - 0
Q
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Q
بدون پست - 0
S
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری S
بدون پست - 0
W
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری W
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

HP

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
4xx
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری 4xx
بدون پست - 0
TouchSmart
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری TouchSmart
بدون پست - 0
ProBook
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری ProBook
بدون پست - 0
Pavilion
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Pavilion
بدون پست - 0
Mini
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Mini
بدون پست - 0
G
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری G
بدون پست - 0
2000
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری 2000
بدون پست - 0
1000
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری 1000
بدون پست - 0
6xx
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری 6xx
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Lenovo

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
3000
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری 3000
بدون پست - 0
Essential
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Essential
بدون پست - 0
Flex
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Flex
بدون پست - 0
G
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری G
پاسخ به موضو... - 15:23:38 29.07.2015 1
IdeaPad
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری IdeaPad
بدون پست - 0
ThinkPad
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری ThinkPad
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

LG

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
A
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری A
بدون پست - 0
R
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری R
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Samsung

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
NP
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری NP
بدون پست - 0
Otehr
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

MSI

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
CR
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری CR
بدون پست - 0
CX
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری CX
بدون پست - 0
GE
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری GE
بدون پست - 0
MS
MS
بدون پست - 0
U
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری U
بدون پست - 0
X
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری X
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Sony Ericsson

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Nokia

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Packard Bell

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Esay Note
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Esay Note
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Panasonic

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
?? ????? ????? CF-52 C... - 07:42:14 20.12.2018 1

Sharp

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Sony

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Suzuki

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
M
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری M
بدون پست - 0
R
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری R
بدون پست - 0
Z
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Z
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

Toshiba

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
Mini
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Mini
بدون پست - 0
Qosmio
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Qosmio
بدون پست - 0
Satellite
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Satellite
بدون پست - 0
Satellite Pro
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Satellite Pro
بدون پست - 0
Tecra
مطرح کردن مشکلات مربوط به سری Tecra
بدون پست - 0
Other
مطرح کردن مشکلات سری های که در این دسته بندی وجود ندارند
بدون پست - 0

تخصصی - (فقط کاربران ویژه VIP)

انجمن ها آخرین پست ها پست ها
سیستم خنک سازی
سوالات مرتبط با سیستم خنک سازی نوت بوک اعم از تعویض فن و سینک ، تقویت سینک و ...
بدون پست - 0
مادربورد
سوالات مرتبط با برد اصلی نوت بوک اعم از پشتیبانی از قطعات جدیدتر ،کار نکردن بخشی از دستگاه مثل USB ، HDMI ، کارت خوان ، صدا ...
بدون پست - 0
هارد دیسک
سوالات مرتبط با هارد دیسک نوت بوک اعم از تعویض ، شناسائی نشدن ، شناسائی شدن با حجم کمتر و کار نکرد صحیح هارد های SSD...
بدون پست - 0
وب کم
سوالات مرتبط با وب کم لپ تاپ کار نکردن، برعکس بودن تصویر و....
بدون پست - 0
آموزشهای تصویری
گفتگو در مورد آموزش های تصویری ارائه شده در ریفت
بدون پست - 0
مقالات
گفتگو در مورد مقالات ارائه شده در ریفت
بدون پست - 0
سیستم عامل
سوالات مرتبط با انواع سیستم عامل ها لپ تاپ ها
بدون پست - 0
نرم افزار
سوالات مرتبط با انواع نرم افزار ها لپ تاپ ها
بدون پست - 0
ریکاوری سیستم عامل
سوالات مرتبط با پشتیبان گیری و بازگردانی سیستم عامل اورجینال برای انواع لپ تاپ ها
بدون پست - 0
اسپیکر
سوالات مرتبط با اسپیکر نوت بوک اعم از افزایش صدا، اختشاش در صدا و ....
بدون پست - 0
موس ( تاپ پد و تراک پد)
سوالات مرتبط با کیبورد و موس (تاچ پد) نوت بوک
بدون پست - 0
کیبورد
سوالات مرتبط با کیبورد انواع نوت بوک و لپ تاپ
بدون پست - 0
درایور - راه انداز
سوالات مرتبط با درایور انواع لپ تاپ و نوت بوک اعم از بروزرسانی و ....
بدون پست - 0
بایوس
سوالات مرتبط با انواع بایوس نوت بوک و لپ تاپ اعم از آپدیت ، کرک ، برداشتن رمز عبور و ...
بدون پست - 0
گرافیک
سوالات مرتبط با گرافیک نوت بوک اعم از آپدیت ، اورکلاک و ...
بدون پست - 0
سی پی یو
سوالات مرتبط با سی پی یو (CPU) نوت بوک اعم از اورکلاک ، تعویض و ...
بدون پست - 0
رم
سوالات مرتبط با رم نوت بوک اعم از افزایش ، اورکلاک ، تعویض و ....
بدون پست - 0
درایو نوری
سوالات مرتبط با درایو نوری (BDRW-DVDRW)نوت بوک اعم از تعویض ، بروزرسانی فریمور و ....
بدون پست - 0
صفحه نمایش
سوالات مرتبط با صفحه نمایش نوت بوک اعم از تعویض ، پیکسل مرده و ...
بدون پست - 0
باتری
سوالات مرتبط با باتری نوت بوک اعم از تعمیر ، نحوه استفاده، زمان نگهداری و ...
بدون پست - 0
ریکاوری اطلاعات
سوالات مرتبط با از دست دادن اطلاعات لپ تاپ
بدون پست - 0