ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

Gigabyte W566U

Gigabyte W566U

( Gigabyte W566U _ G3C41 _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Gigabyte W251U

Gigabyte W251U

( Gigabyte W251U _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Gigabyte S1080

Gigabyte S1080

( Gigabyte S1080 _ Pass (202020) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Gigabyte Q1585N

Gigabyte Q1585N

( Gigabyte Q1585N _ (Intel - nVidea) _ (BIOS
(Gigabyte Q1585N _ (Intel - nVidea) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Gigabyte Q1447N

Gigabyte Q1447N

( Gigabyte Q1447N _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Gigabyte M1405C _ GA-P6UL051

Gigabyte M1405C _ GA-P6UL051

( Gigabyte M1405C _ GA-P6UL05 Rev2.1 _ (Intel - Intel) _ (SST25VF016B) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Gigabyte M1405

Gigabyte M1405

( Gigabyte M1405 _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Gigabyte E1425A

Gigabyte E1425A

( Gigabyte E1425A _ (Intel - AMD) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
1 الی 8 از 8  [ <<   1  >> ]