ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

HP TouchSmart TX2-1370us

HP TouchSmart TX2-1370us

( HP TouchSmart TX2-1370us _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP TouchSmart tm2 _ tm2-2150oa

HP TouchSmart tm2 _ tm2-2150oa

 ( HP TouchSmart tm2 _ tm2-2150oa _ (MX25L3205A) _ (BIOS
(HP TouchSmart tm2 _ tm2-2150oa _ (MX25L3205A) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Probook 4545s

HP Probook 4545s

( HP Probook 4545s _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 4540s_  (Intel - ATI

(HP Probook 4540s_ (Intel - ATI

( HP Probook 4540s_  (Intel - ATI) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 4540s_  (Intel - AMD

(HP Probook 4540s_ (Intel - AMD

( HP Probook 4540s_  (Intel - AMD) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 4540s _ (Intel - nVidia

(HP Probook 4540s _ (Intel - nVidia

( HP Probook 4540s _ (Intel - nVidia) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 4540s _ (Finger Print

(HP Probook 4540s _ (Finger Print

( HP Probook 4540s _ (Finger Printقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 4530s _ (Intel - ATI

(HP Probook 4530s _ (Intel - ATI

( HP Probook 4530s _ (Intel - ATI) - (BIOS
(HP Probook 4530s _ (Intel - ATI) - (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Probook 4540s

HP Probook 4540s

( HP Probook 4540s _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 4530s _ (Intel - Intel

(HP Probook 4530s _ (Intel - Intel

( HP Probook 4530s _ (Intel - Intel) _ (BIOS
(HP Probook 4530s _ (Intel -  Intel) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 4530s _ (AMD - ATI

(HP Probook 4530s _ (AMD - ATI

( HP Probook 4530s _ (AMD - ATI) _ (BIOS
(HP Probook 4530s _ (AMD - ATI) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Probook 4520s

HP Probook 4520s

( HP Probook 4520s _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 4520s _ (Intel - ATI

(HP Probook 4520s _ (Intel - ATI

( HP Probook 4520s _ (Intel - ATI) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Probook 4510s

HP Probook 4510s

( HP Probook 4510s _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Probook 4320s

HP Probook 4320s

 HP Probook 4320s _ (BIOS)قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Probook 450 g0

HP Probook 450 g0

( HP Probook 450 g0 _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Probook 450 G0 (Intel - VGA

(HP Probook 450 G0 (Intel - VGA

( HP Probook 450 G0 (Intel - VGA) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion ZD8000

HP Pavilion ZD8000

( HP Pavilion ZD8000 _ (Intel - ATI) _ (SST39VF040) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion tx2104ca

HP Pavilion tx2104ca

( HP Pavilion tx2104ca _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion M6 - 1071

HP Pavilion M6 - 1071

( HP Pavilion M6 - 1071 _ (BIOS
(HP Pavilion M6 - 1071 _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion HDX 16

HP Pavilion HDX 16

( HP Pavilion HDX 16 _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion G6-1100

HP Pavilion G6-1100

 HP Pavilion G6-1100 ECقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion G6 -1236se

HP Pavilion G6 -1236se

( HP Pavilion G6 -1236se _ (Intel - ATI) _ (BIOS
(HP Pavilion G6 -1236se _ (Intel - ATI) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion G6 -1150sx

HP Pavilion G6 -1150sx

( HP Pavilion G6 -1150sx _ (Intel - ATI) _ (BIOS
(HP Pavilion G6 -1150sx _ (Intel - ATI) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion G6 -1045se

HP Pavilion G6 -1045se

( HP Pavilion G6 -1045se _ (Intel - ATI) _ (BIOS
(HP Pavilion G6 -1045se _ (Intel - ATI) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Pavilion G6 _ (Intel - nVidia

(HP Pavilion G6 _ (Intel - nVidia

( HP Pavilion G6 _ (Intel - nVidia) _ (BIOS
 
قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Pavilion G6 _ (Intel - Intel

(HP Pavilion G6 _ (Intel - Intel

( HP Pavilion G6 _ (Intel - Intel) _ (BIOS
(HP Pavilion G6 _ (Intel - Intel) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(HP Pavilion G6 _ (AMD

(HP Pavilion G6 _ (AMD

( HP Pavilion G6 _ (AMD) _ (BIOS
 
قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion G6 - 2311SE

HP Pavilion G6 - 2311SE

( HP Pavilion G6 - 2311SE _ (BIOS
(HP Pavilion G6 - 2311SE _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
HP Pavilion G6 - 2297SE

HP Pavilion G6 - 2297SE

( HP Pavilion G6 - 2297SE _ (AMD) _ (BIOS
(HP Pavilion G6 - 2297SE _ (AMD) _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
1 الی 30 از 167  [ <<   1 2 3 4  >> ]