ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

Sony VAIO VPC-Z

Sony VAIO VPC-Z

( Sony VAIO VPC-Z _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPC-SC1AFD

Sony VAIO VPC-SC1AFD

( Sony VAIO VPC-SC1AFD _ (ECقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCSB28GG

Sony VAIO VPCSB28GG

( Sony VAIO VPCSB28GG _ (ECقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCSB3T9E

Sony VAIO VPCSB3T9E

( Sony VAIO VPCSB3T9E _ (BIOS
(Sony VAIO VPCSB3T9E _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCSB

Sony VAIO VPCSB

( Sony VAIO VPCSB _ (BIOS
(Sony VAIO VPCSB _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCS134GX

Sony VAIO VPCS134GX

( Sony VAIO VPCS134GX _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony Vaio VPCS116FA

Sony Vaio VPCS116FA

( Sony Vaio VPCS116FA _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPC-S11

Sony VAIO VPC-S11

( Sony VAIO VPC-S11 _ (BIOS
(Sony VAIO VPC-S11 _ (EC

امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCS1 _ VPCS13DGX

Sony VAIO VPCS1 _ VPCS13DGX

( Sony VAIO VPCS1 _ VPCS13DGX - PCG511L _ MBX-216 Rev C _ (W25Q32) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPC-S1

Sony VAIO VPC-S1

( Sony VAIO VPC-S1 _ (Intel - Intel) _ (BIOS
(Sony VAIO VPC-S1 _ (Intel - Intel) _ (EC

امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF125FX-MX25L3205A

Sony VAIO VPCF125FX-MX25L3205A

( Sony VAIO VPCF125FX _ PCG-81114L _ M194V-0 _ (MX25L3205A) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF125FX - MX25L1005C

Sony VAIO VPCF125FX - MX25L1005C

( Sony VAIO VPCF125FX _ PCG-81114L _ M194V-0 _ (MX25L1005C) _ (ECقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
(Sony Vaio VPCF113FX  (Intel - nVidia

(Sony Vaio VPCF113FX (Intel - nVidia

( Sony Vaio VPCF113FX _ PCG-81114L _ (Intel - nVidia) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony Vaio VPCF113FX

Sony Vaio VPCF113FX

( Sony Vaio VPCF113FX _ PCG-81114L _ (ECقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF23Z1E

Sony VAIO VPCF23Z1E

( Sony VAIO VPCF23Z1E _ (BIOS
(Sony VAIO VPCF23Z1E _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF23JFX

Sony VAIO VPCF23JFX

( Sony VAIO VPCF23JFX _ (ECقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF23EFX

Sony VAIO VPCF23EFX

( Sony VAIO VPCF23EFX _ (BIOS
(Sony VAIO VPCF23EFX _ (EC


امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF13WFX

Sony VAIO VPCF13WFX

( Sony VAIO VPCF13WFX _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF13UFX

Sony VAIO VPCF13UFX

( Sony VAIO VPCF13UFX _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ VPCF134FX

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF134FX

( Sony VAIO VPCF1 _ VPCF134FX _ PCG-81114L _ (BIOS
(Sony VAIO VPCF1 _ VPCF134FX _ PCG-81114L _ (EC

امکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13YFX

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13YFX

( Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13YFX _ PCG-81115L _ MBX-235  8l rev1.1 _ (W25Q32) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13YFX

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13YFX

( Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13YFX _ PCG-81115L _ MBX-235  8l rev1.1 _ (W25Q32) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13JFX

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13JFX

( Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13JFX _ PCG-81114L _ (Intel - nVidia) _ (BIOS
(Sony VAIO VPCF1 _ VPCF13JFX _ PCG-81114L _ (Intel - nVidia) _ (ECامکانات ویژه


قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ VPCF12MGXH

Sony VAIO VPCF1 _ VPCF12MGXH

( Sony VAIO VPCF1 _ VPCF12MGXH _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ MB M9932

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ MB M9932

( Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ MB M9932  8l rev1.1 _ (MX25L1005C) _ (ECقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M9932  8l Rev1.1 _MX25L3205A

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M9932 8l Rev1.1 _MX25L3205A

( Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M9932  8l Rev1.1 _ (MX25L3205A) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M932  8l Rev1.1 _ MX25L3205A

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M932 8l Rev1.1 _ MX25L3205A

( Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M932  8l Rev1.1 _ (MX25L3205A) _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M932

Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M932

( Sony VAIO VPCF1 _ PCG-81114L _ M932  8l Rev1.1 _ (MX25L1005C) _ (ECقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCEH24FX

Sony VAIO VPCEH24FX

 Sony VAIO VPCEH24FX _ (BIOS)قیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
Sony VAIO VPCEH3QFX

Sony VAIO VPCEH3QFX

( Sony VAIO VPCEH3QFX _ (BIOSقیمت 500,000 ریال  
100,000 ریال  
1 الی 30 از 149  [ <<   1 2 3 4  >> ]