ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

LED  X450

LED X450

 LED  X450
ال ای دی X450
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,770,000 ریال  
  
LED  TFT Brite 40pin 15.6 inch

LED TFT Brite 40pin 15.6 inch

 LED  TFT Brite 40pin 15.6 inch
ال ای دی LED  TFT Brite 40pin 15.6 inch
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,880,000 ریال  
  
LED SZ LTD133EXBY 13.3 inch

LED SZ LTD133EXBY 13.3 inch

 LED SZ LTD133EXBY 13.3 inch
ال ای دی SZ LTD133EXBY 13.3 inch
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 5,220,000 ریال  
  
LED SLIM 30PIN 14.0 inch

LED SLIM 30PIN 14.0 inch

  LED SLIM 30PIN 14.0 inch
ال ای دی اسلیم 30 پین 14 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,070,000 ریال  
  
LED Slim 14.0 inch

LED Slim 14.0 inch

 LED Slim 14.0 inch
ال ای دی اسلیم 14.0 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,680,000 ریال  
  
(LED SLIM 13.3 inch (3300

(LED SLIM 13.3 inch (3300

 LED SLIM 13.3 inch (3300)
(ال ای دی اسلیم 13.3 اینچ (3300
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,000,000 ریال  
  
LED SLIM 11.6 inch

LED SLIM 11.6 inch

 LED SLIM 11.6 inch
ال ای دی اسلبم 11.6 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,920,000 ریال  
  
LED SLIM 11.6 inch

LED SLIM 11.6 inch

 LED SLIM 11.6 inch
ال ای دی اسلبم 11.6 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,920,000 ریال  
  
LED slim 10.1 inch

LED slim 10.1 inch

  LED slim 10.1 inch
ال ای دی اسلیم 10.1 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,570,000 ریال  
  
LED Samsung 15.6 inch

LED Samsung 15.6 inch

 LED Samsung 15.6 inch
ال ای دی سامسونگ 15.6 اینچ
ضمانت : 1سالWeight: 500 g

قیمت 2,920,000 ریال  
  
LED LG 30PIN SLIM 15.6  inch

LED LG 30PIN SLIM 15.6 inch

 LED LG 30PIN SLIM 15.6  inch
ال ای دی ال جی اسلیم 15.6 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,220,000 ریال  
  
LED Gross 30pin 15.6 inch

LED Gross 30pin 15.6 inch

 LED Gross 30pin 15.6 inch
ال ای دی Gross 30 پین 15.6 اینچ 
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,170,000 ریال  
  
LED Gross 14.0 inch

LED Gross 14.0 inch

  LED Gross 14.0 inch
ال ای دی  Gross14 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,680,000 ریال  
  
LED Gross 13.3 inch

LED Gross 13.3 inch

 LED Gross 13.3 inch
ال ای دی Gross 13.3 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,120,000 ریال  
  
LED  Gross 11.6  inch

LED Gross 11.6 inch

 LED  Gross 11.6  inch
ال ای دی Gross 11.6 اینچ
ضمانت : 1 سال 
 Weight: 500 g

قیمت 1,920,000 ریال  
  
LED  SLIM X450 14 inch

LED SLIM X450 14 inch

 LED Laptop SLIM X450 14 inch 
ال ای دی اسلیم X450 14 اینچ
ضمانت : 1 سال
قیمت 1,720,000 ریال  
  
LED  Gross 10.1 inch

LED Gross 10.1 inch

  LED  Gross 10.1 inch
ال ای دی  Gross 10.1 inch
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,570,000 ریال  
  
LED CMO SLIM 30PIN 15.6 inch

LED CMO SLIM 30PIN 15.6 inch

 LED CMO SLIM 30PIN 15.6 inch
ال ای دی  CMO SLIM 30PIN 15.6 inch
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,980,000 ریال  
  
LED LG Brite 15.6 inch

LED LG Brite 15.6 inch

 LED Brite LG 15.6 inch
ال ای دی ال جی Brite LG 15.6 اینچ
ضمانت : 1 سال Weight: 500 g

قیمت 1,800,000 ریال  
  
LED Brite CMO 15.6 inch

LED Brite CMO 15.6 inch

  LED Brite CMO 15.6 inch
ال ای دی   CMO 15.6 inch
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,740,000 ریال  
  
LED Asus 12.1 inch hsd121phw1

LED Asus 12.1 inch hsd121phw1

  LED Asus 12.1 inch hsd121phw1-12.1
ال ای دی ایسوس 12.1 اینچ  hsd121phw1-12.1
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,670,000 ریال  
  
LED 40pin slim 15.6 inch

LED 40pin slim 15.6 inch

 LED 40pin slim 15.6 inch
ال ای دی 40 پین اسلیم 15.6 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,850,000 ریال  
  
LED 30PIN 10.0 inch

LED 30PIN 10.0 inch

  LED 30PIN 10.0 inch
ال ای دی 30 پین 10.1 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,770,000 ریال  
  
LED 17.3 inch

LED 17.3 inch

 LED 17.3 inch
ال ای دی 17.3 اینچ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,620,000 ریال  
  
LED SHARP 16.4 inch

LED SHARP 16.4 inch

 LED SHARP 16.4 inch 
ال ای دی شارپ 16.4 اینچ
ضمانت : ا سالWeight: 500 g

قیمت 2,920,000 ریال  
  
LED 12.1 inch TX2 LP121WX3

LED 12.1 inch TX2 LP121WX3

 LED 12.1 inch TX2 LP121WX3
ال ای دی 12.1 اینچ  TX2 LP121WX3
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,620,000 ریال  
  
(LED 13.3 inch (VPCZ2-Z)(B131HW02-V.0

(LED 13.3 inch (VPCZ2-Z)(B131HW02-V.0

 LED 13.3 inch (VPCZ2-Z)(B131HW02-V.0)
ال ای دی 13.3 اینچ  (VPCZ2-Z)(B131HW02-V.0)
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 5,220,000 ریال  
  
LCD XGA 15 inch

LCD XGA 15 inch

  LCD XGA 15 inch 
ال سی دی  XGA 15 inch 
ضمانت : 1 سال
قیمت 2,220,000 ریال  
  
LCD  Wide 14.1 inch

LCD Wide 14.1 inch

  LCD  Wide 14.1 inch
ال سی دی    Wide 14.1 اینچ 
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,120,000 ریال  
  
LCD SHARP  20pin13.3 inch

LCD SHARP 20pin13.3 inch

 LCD SHARP  20pin13.3
ال سی دی شارپ 20 پین 13.3 اینچ 
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,020,000 ریال  
  
1 الی 30 از 35  [ <<   1 2  >> ]