ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

Case A&B Dell 5010

Case A&B Dell 5010

 Case A&B Dell 5010
قاب پشت و جلوی لپ تاپ  Dell 5010 صورتی
 Weight: 500 g

قیمت 970,000 ریال  
  
Main Bord DELL PM VOSTRO 1510

Main Bord DELL PM VOSTRO 1510

 Main Bord DELL PM VOSTRO 1510 
مادربرد DELL PM VOSTRO 1510 
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت   
  
(Mian Board Sony PM FZ(mbx165

(Mian Board Sony PM FZ(mbx165

( Mian Board Sony PM FZ(mbx165
مادربرد سونی  (PM FZ(mbx165
ضمانت : 1 سال Weight: 500 g

قیمت 3,320,000 ریال  
  
Main Board Lenovo INTEL G580

Main Board Lenovo INTEL G580

 Main Board Lenovo INTEL G580
مادربرد لنوو  INTEL G580
ضمانت : 1سالWeight: 500 g

قیمت 3,820,000 ریال  
  
(Main Board Sony PM NW(mbx217

(Main Board Sony PM NW(mbx217

 (Main Board Sony PM NW(mbx217
مادر برد سونی    (PM NW(mbx217
ضملنت : 1سالWeight: 500 g

قیمت 3,220,000 ریال  
  
Main Board Sony PM FW

Main Board Sony PM FW

 Main Board Sony PM FW
مادربرد سونی PM FW
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,520,000 ریال  
  
Main Board Sony PM FS

Main Board Sony PM FS

 Main Board Sony PM FS
مادربرد سونی  PM FS
ضمانت : 1 سال Weight: 500 g

قیمت 2,720,000 ریال  
  
(Main Board Sony PM F13(mbx215

(Main Board Sony PM F13(mbx215

 (Main Board Sony PM F13(mbx215
مادربرد سونی  (PM F13(mbx215
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,320,000 ریال  
  
(Main Board Sony PM F11(mbx215

(Main Board Sony PM F11(mbx215

 (Main Board Sony PM F11(mbx215
مادربرد سونی (PM F11(mbx215
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,320,000 ریال  
  
(Main Board Sony PM EB(mbx224

(Main Board Sony PM EB(mbx224

 Main Board Sony PM EB(mbx224)
مادربرد سونی  PM EB(mbx224)
ضمانت : 1سالWeight: 500 g

قیمت 3,120,000 ریال  
  
Main Board Sony PM EA

Main Board Sony PM EA

 Main Board Sony PM EA 
مادربرد سونی  Sony PM EA
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,120,000 ریال  
  
(Main Board Sony PM CW1(mbx214

(Main Board Sony PM CW1(mbx214

 (Main Board Sony PM CW1(mbx214
مادربرد سونی  (PM CW1(mbx214
 Weight: 500 g

قیمت 3,120,000 ریال  
  
(Main Board Sony INTEL NW(mbx205

(Main Board Sony INTEL NW(mbx205

 (Main Board Sony INTEL NW(mbx205
مادربرد سونی اینتل (NW(mbx205
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,020,000 ریال  
  
(Main Board Sony INTEL FZ(mbx165

(Main Board Sony INTEL FZ(mbx165

( Main Board Sony INTEL FZ(mbx165
مادربرد سونی اینتل (FZ(mbx165
ضمانت : 1سالWeight: 500 g

قیمت 3,120,000 ریال  
  
(Main Board Sony INTEL EB(mbx223

(Main Board Sony INTEL EB(mbx223

 Main Board Sony INTEL EB(mbx223)،
مادربرد سونی اینتل EB(mbx223)
ضمانت : 1سالWeight: 500 g

قیمت 2,820,000 ریال  
  
(Main Board Sony INTEL EA (mbx223

(Main Board Sony INTEL EA (mbx223

 (Main Board Sony INTEL EA (mbx223 ،
مادر برد سونی اینتل ( EA (mbx223
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,820,000 ریال  
  
Main Board HP PM  4540

Main Board HP PM 4540

 Main Board HP  PM 4540 ،
مادر برد HP PM 4540
ضمانت : 1سال Weight: 500 g

قیمت 3,620,000 ریال  
  
Main Board Lenovo PM G580

Main Board Lenovo PM G580

 Main Board Lenovo PM G580  
مادر برد لنوو PM G580Weight: 500 g

قیمت 4,320,000 ریال  
  
Main Board HP PM I3 I5 DV6-3000

Main Board HP PM I3 I5 DV6-3000

 Main Board HP PM I3 I5 DV6-3000
مادر برد  اچ پیPM I3 I5 DV6-3000Weight: 500 g

قیمت 3,420,000 ریال  
  
Main Board HP PM G6-1000

Main Board HP PM G6-1000

 Main Board HP PM G6-1000
مادر برد اچ پی  PM G6-1000
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,620,000 ریال  
  
Main Board HP PM DV6-7000

Main Board HP PM DV6-7000

 Main Board HP PM DV6-7000
مادر برد اچ پی  PM DV6-7000
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,920,000 ریال  
  
Main Board Lenovo PM G580

Main Board Lenovo PM G580

 Main Board Lenovo PM G580
مادربرد لنوو PM G580
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 4,320,000 ریال  
  
Main Board HP PM I3 I5 DV6-3000

Main Board HP PM I3 I5 DV6-3000

 Main Board HP PM I3 I5 DV6-3000
مادربرد اچ پی  PM I3 I5 DV6-3000
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,420,000 ریال  
  
Main Board HP PM G6-1000

Main Board HP PM G6-1000

 Main Board HP PM G6-1000
مادر برد اچ پی  PM G6-1000
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,620,000 ریال  
  
Main Board HP PM DV6-7000

Main Board HP PM DV6-7000

 Main Board HP PM DV6-7000
مادربرد اچ پی  PM DV6-7000
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,920,000 ریال  
  
Main Board Dell VOSTRO INTEL 1520

Main Board Dell VOSTRO INTEL 1520

 Main Board Dell VOSTRO INTEL 1520
مادربرد دل VOSTRO INTEL 1520
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,820,000 ریال  
  
Main Board Dell PM VOSTRO 1320

Main Board Dell PM VOSTRO 1320

 Main Board Dell PM VOSTRO 1320
مادر برد دل  PM VOSTRO 1320
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,420,000 ریال  
  
Main Board DELL PM 3500

Main Board DELL PM 3500

 Main Board DELL PM 3500 
مادربرد دل PM 3500 
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,420,000 ریال  
  
Main Board Dell INTEL DDR2 1015

Main Board Dell INTEL DDR2 1015

 Main Board Dell INTEL DDR2 1015
مادربرد دل اینتل  DDR2 1015
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,320,000 ریال  
  
Main Board Dell INTEL 5050

Main Board Dell INTEL 5050

 Main Board Dell INTEL 5050
مادر برد دل اینتل 5050
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 3,220,000 ریال  
  
1 الی 30 از 50  [ <<   1 2  >> ]