ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

RAM 8GB DDR3-1333-1600 MHZ

RAM 8GB DDR3-1333-1600 MHZ

 RAM 8GB DDR3-1333-1600 MHZ
رم 8 گیگا بایت  DDR3-1333-1600 MHZ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 2,200,000 ریال  
  
RAM 4GB DDR3-pc3l-1600-1333 MHZ

RAM 4GB DDR3-pc3l-1600-1333 MHZ

 RAM 4GB DDR3-pc3l-1600-1333 MHZ
رم 4 گیگا بایت  DDR3-pc3l-1600-1333 MHZ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,160,000 ریال  
  
RAM 4GB DDR3-1600-1333 MHZ

RAM 4GB DDR3-1600-1333 MHZ

 RAM 4GB DDR3-1600-1333 MHZ 
رم 4 گیگا بایت DDR3-1600-1333 MHZ 
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 1,170,000 ریال  
  
RAM 2GB DDR3 pc3l-1600-1333MHZ

RAM 2GB DDR3 pc3l-1600-1333MHZ

 RAM 2GB DDR3 pc3l-1600-1333-MHZ
رم 2 گیگا بایت  DDR3 pc3l-1600-1333-MHZ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 760,000 ریال  
  
RAM 2GB DDR3 -1333-1600 MHZ

RAM 2GB DDR3 -1333-1600 MHZ

 RAM 2GB DDR3 -1333-1600 MHZ
رم 2 گیگا بایت  DDR3 -1333-1600 MHZ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 700,000 ریال  
  
RAM 1GB DDR3-1333-1600 MHZ

RAM 1GB DDR3-1333-1600 MHZ

 RAM 1GB DDR3-1333-1600 MHZ
رم 1 گیگا بایت DDR3-1333-1600 MHZ
ضمانت : 1 سالWeight: 500 g

قیمت 390,000 ریال  
  
RAM 2GB DDR2-800-667 MHZ

RAM 2GB DDR2-800-667 MHZ

 RAM 2GB DDR2-800-667 MHZ
رم 2 گیگا بایت  DDR2-800-667 MHZ
ضمانت : 1 سالWeight: 100 g

قیمت 680,000 ریال  
  
RAM 1GB DDR2-800-667 MHZ

RAM 1GB DDR2-800-667 MHZ

 RAM 1GB DDR2-800-667 MHZ
رم 1 گیگا بایت  DDR2-800-667 MHZ
ضمانت : 1 سالWeight: 100 g

قیمت 350,000 ریال  
  
RAM 1GB DDR1-333-400 MHZ

RAM 1GB DDR1-333-400 MHZ

 RAM 1GB DDR1-333-400 MHZ
رم 1 گیگا بایت  DDR1-333-400 MHZ
ضمانت : 1 سالWeight: 100 g

قیمت 700,000 ریال  
  
1 الی 9 از 9  [ <<   1  >> ]