ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

DVD RW SuperSlim Slot in IDE

DVD RW SuperSlim Slot in IDE

 DVD RW SuperSlim Slot in IDE
دی وی دی رایتر سوپر اسلیم اسلات IDE
ضمانت : 6 ماه
قیمت 1,000,000 ریال  
  
DVD RW SuperSlim Sata

DVD RW SuperSlim Sata

 DVD RW SuperSlim Sata 
دی وی دی رایتر سوپر اسلیم ساتا 
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 930,000 ریال  
  
DVD RW  SuperSlim Sata IBM

DVD RW SuperSlim Sata IBM

 DVD RW  SuperSlim Sata IBM
دی وی دی رایتر سوپر اسلیم ساتا IBM
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 1,350,000 ریال  
  
DVD RW Super Slim IDE

DVD RW Super Slim IDE

 DVD RW Super Slim IDE 
دی وی دی رایتر سوپر اسلیم IDE
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 930,000 ریال  
  
DVD RW Slim Slot in IDE

DVD RW Slim Slot in IDE

 DVD RW Slim Slot in IDE
دی وی دی رایتر اسلیم اسلات IDE
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 940,000 ریال  
  
DVD  RW IBM Slim

DVD RW IBM Slim

 DVD  RW IBM Slim 
دی وی دی رایتر  IBM Slim 
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 1,320,000 ریال  
  
DVD RW Sata Slim

DVD RW Sata Slim

 DVD RW Sata Slim 
دی وی رایتر ساتا اسلیم
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 750,000 ریال  
  
DVD RW Sata Slim Slot in

DVD RW Sata Slim Slot in

 DVD RW Sata Slim Slot in
دی وی دی رایتر ساتا اسلیم اسلات 
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 940,000 ریال  
  
DVD RW Dell e6400

DVD RW Dell e6400

 DVD RW Dell e6400
دی وی دی رایتر Dell e6400
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 1,270,000 ریال  
  
DVD RW Acer e1

DVD RW Acer e1

 DVD RW Acer e1
دی وی دی رایتر ایسر e1
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 1,030,000 ریال  
  
Bluray RW Slim Sata

Bluray RW Slim Sata

 Bluray RW Slim Sata
بلورری رایتر اسلیم ساتا 
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 1,920,000 ریال  
  
Bluray Rom Slim Sata

Bluray Rom Slim Sata

 Bluray Rom Slim Sata
بلو رام اسلیم ساتا 
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 1,270,000 ریال  
  
1 الی 12 از 12  [ <<   1  >> ]