ریفت
+98 921 427 4701 Ξ  +98 919 6503 112 Ξ  sup [at] refit.ir Ξ راهنمای سایت Ξ  language

فایل بایوس, شماتیک, دیتاشیت و ...

ریفت » مرکز خرید > فروشگاه آنلاین

دسته بندی

  

Adaptor Toshiba 19v 6.3a

Adaptor Toshiba 19v 6.3a

 Adaptor Toshiba 19v 6.3a
آداپتور توشیبا  19v 6.3a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 720,000 ریال  
  
Adaptor  Toshiba 19v 4.7a

Adaptor Toshiba 19v 4.7a

 Adaptor  Toshiba 19v 4.7a
آداپتور توشیبا 19v 4.7a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 400,000 ریال  
  
Adaptor Toshiba 19v 1.58a

Adaptor Toshiba 19v 1.58a

 Adaptor Toshiba 19v 1.58a
آداپتور توشیبا  19v 1.58a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 400,000 ریال  
  
Adaptor  Toshiba 15v 8a

Adaptor Toshiba 15v 8a

 Adaptor  Toshiba 15v 8a
آداپتور توشیبا  15v 8a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 920,000 ریال  
  
Adaptor Toshiba 15v 6a

Adaptor Toshiba 15v 6a

 Adaptor Toshiba 15v 6a
آداپتور توشیبا  15v 6a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 430,000 ریال  
  
Adaptor Sony 19.5v 6.15a

Adaptor Sony 19.5v 6.15a

 Adaptor Sony 19.5v 6.15a
آداپتور سونی  19.5v 6.15a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 720,000 ریال  
  
Adaptor Sony with logo 19.5v 4.7a

Adaptor Sony with logo 19.5v 4.7a

 Adaptor Sony with logo 19.5v 4.7a
آداپتور سونی  with logo 19.5v 4.7a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 450,000 ریال  
  
Adaptor Sony 19.5v 7.7a

Adaptor Sony 19.5v 7.7a

 Adaptor Sony 19.5v 7.7a
آداپتور سونی  19.5v 7.7a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 820,000 ریال  
  
Adaptor Sony 19.5v 2a

Adaptor Sony 19.5v 2a

 Adaptor Sony 19.5v 2a
آداپتور سونی  19.5v 2a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 620,000 ریال  
  
Adaptor Sony 16v 4a

Adaptor Sony 16v 4a

 Adaptor Sony 16v 4a
آداپتور سونی 16v 4a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 620,000 ریال  
  
Adaptor Samsung lcd 14v 3a

Adaptor Samsung lcd 14v 3a

 Adaptor Samsung  lcd 14v 3a
آداپتور سامسونگ lcd 14v 3a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 380,000 ریال  
  
Adaptor Samsung 19v 4.7a

Adaptor Samsung 19v 4.7a

 Adaptor Samsung 19v 4.7a
آداپتور سامسونگ  19v 4.7a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 430,000 ریال  
  
Adaptor Samsung 19v 3.16a

Adaptor Samsung 19v 3.16a

 Adaptor Samsung 19v 3.16a
آداپتور سامسونگ  19v 3.16a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 410,000 ریال  
  
Adaptor Samsung 19v 2.1a

Adaptor Samsung 19v 2.1a

 Adaptor Samsung 19v 2.1a
آداپتور سامسونگ  19v 2.1a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 620,000 ریال  
  
Adaptor MSI Delta 19v 4.7

Adaptor MSI Delta 19v 4.7

 Adaptor MSI Delta 19v 4.7 
آداپتور MSI Delta 19v 4.7 
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 400,000 ریال  
  
Adaptor LG 19v 4.7a

Adaptor LG 19v 4.7a

 Adaptor LG 19v 4.7a
آداپتور LG 19v 4.7a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 430,000 ریال  
  
Adaptor  LG 19v 3.42a

Adaptor LG 19v 3.42a

 Adaptor  LG 19v 3.42a
 آداپتور LG 19v 3.42a
ضمانت : 6 ماه Weight: 500 g

قیمت 430,000 ریال  
  
Adaptor Lenovo usb Plug 20v 3.25a

Adaptor Lenovo usb Plug 20v 3.25a

 Adaptor Lenovo usb Plug 20v 3.25a
آداپتور لنوو  usb Plug 20v 3.25a
ضمانت : 6 ماه Weight: 500 g

قیمت 690,000 ریال  
  
Adaptor Lenovo Normal Plug 20v 4.5a

Adaptor Lenovo Normal Plug 20v 4.5a

 Adaptor Lenovo Normal Plug 20v 4.5a
آداپتور لنوو  Normal Plug 20v 4.5a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 420,000 ریال  
  
Adaptor Lenovo Dell Plug 20v 4.5a

Adaptor Lenovo Dell Plug 20v 4.5a

 Adaptor Lenovo Dell Plug 20v 4.5a
آداپتور لنوو  Dell Plug 20v 4.5a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 420,000 ریال  
  
Adaptor Lenovo Dell Plug 20v 3.25a

Adaptor Lenovo Dell Plug 20v 3.25a

 Adaptor Lenovo Dell Plug 20v 3.25a 
آداپتور لنوو Dell Plug 20v 3.25a 
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 420,000 ریال  
  
Adaptor lenovo 20v 2a

Adaptor lenovo 20v 2a

 Adaptor lenovo 20v 2a
آداپتور لنوو  20v 2a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 450,000 ریال  
  
Adaptor lenovo 20v 1.5a

Adaptor lenovo 20v 1.5a

 Adaptor lenovo 20v 1.5a
آداپتور لنوو  20v 1.5a
ضمانت : 6 ماه Weight: 500 g

قیمت 420,000 ریال  
  
Adaptor lenovo 19v 4.7a

Adaptor lenovo 19v 4.7a

 Adaptor lenovo 19v 4.7a
آداپتور لنوو 19v 4.7a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 430,000 ریال  
  
Adaptor lenovo 16v 4.5a

Adaptor lenovo 16v 4.5a

  Adaptor lenovo 16v 4.5a
آداپتور لنوو  16v 4.5a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 450,000 ریال  
  
Adaptor HP Small Plug 19v 4.7a

Adaptor HP Small Plug 19v 4.7a

 Adaptor HP Small Plug 19v 4.7a
آداپتور اچ پی  Small Plug 19v 4.7a
ضمانت : 6 ماه
 Weight: 500 g

قیمت 400,000 ریال  
  
Adaptor HP Small Plug 18.5v 3.5a

Adaptor HP Small Plug 18.5v 3.5a

 Adaptor HP Small Plug 18.5v 3.5a
آداپتور اچ پی  Small Plug 18.5v 3.5a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 400,000 ریال  
  
Adaptor HP Normal Plug 19v 4.7a

Adaptor HP Normal Plug 19v 4.7a

 Adaptor HP Normal Plug 19v 4.7a
آداپتور اچ پی  Normal Plug 19v 4.7a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 400,000 ریال  
  
Adaptor HP Normal Plug 18.5v 6.5a

Adaptor HP Normal Plug 18.5v 6.5a

 Adaptor HP Normal Plug 18.5v 6.5a
آداپتور اچ پی  Normal Plug 18.5v 6.5a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 850,000 ریال  
  
Adaptor HP Dell Plug 19v 4.7a

Adaptor HP Dell Plug 19v 4.7a

 Adaptor HP Dell Plug 19v 4.7a
آداپتور اچ پی  Dell Plug 19v 4.7a
ضمانت : 6 ماهWeight: 500 g

قیمت 430,000 ریال  
  
1 الی 30 از 60  [ <<   1 2  >> ]